/
/
Elkontroll

Elkontroll

Visste du at over halvparten av norske boligbranner skyldes feil på det elektriske anlegget? Dokumentert el-kontroll vil ikke bare gi deg økt trygghetsfølelse – det kan også gi bedre forsikringspremie.

Alle boligeiere har ansvar for å holdet huset sitt i forskriftsmessig stand. Et trygt hjem inkluderer en jevnlig kontroll av det elektriske anlegget – og jo før, jo bedre. Når det først skjer en feil på det elektriske anlegget er det nemlig ofte allerede for sent.

I 2008 ble det innført en ny felles standard for el-kontroll i bolig, godkjent av alle norske forsikringsselskaper. Gjennom en el-kontroll vil en kvalifisert elektriker blant annet gjøre en grundig undersøkelse av sikringsskap, strømmåler, jordfeilbryter og overspenningsvern. Det vil også bli gjort kontroll av stikkontakter, lamper, apparater og annet el-materiell.

En el-kontroll må ikke forveksles med en el-sjekk. En el-kontroll er grundig sjekk av det elektriske, mens el-sjekk er en overordnet sjekk av det elektriske i boligen.

«Gjennom en el-kontroll vil en kvalifisert elektriker blant annet gjøre en grundig sjekk av sikringsskap, strømmåler, jordfeilbryter og overspenningsvern.»

Etter å ha gjennomført en el-kontroll av boligen din vil du motta en tilstandsrapport med informasjon om eventuelle feil eller mangler som må utbedres. Tilstandsrapporten danner grunnlaget for hvorvidt det elektriske anlegget blir vurdert som godkjent eller ikke.

Fremlegging av dokumentasjon på en kontrollert og feilfri bolig er noe forsikringsselskapene verdsetter – og de fleste tilbyr dessuten billigere forsikringspremier hvis man har dette i orden. En friskmeldt bolig vil dermed kunne bety at du også får senket forsikringskostnadene dine.

Fravær av dokumentert el-kontroll kan på den andre siden føre til dårligere erstatningsoppgjør, dersom det skulle skje noe som skyldes feil på el-anlegget.

Vær oppmerksom på at ikke alle elektrikere kan utføre elkontroll. Det kreves egen sertifisering. Det er ca. 1800 installatørvirksomheter som har lov til å utføre kontroll av andres elektriske anlegg. Du finner dem i Elvirksomhetsregisteret.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Elkontroll hos Vestgar Elektro

Se flere tjenester

Elektrotjenester
Vi utfører alle typer elektrotekniske installasjoner
Belysning
Vi foretrekker å bruke energieffektive produkter og leverer belysningsutstyr fra de fleste store leverandører.
Elbil-lader
Vi leverer og monterer ladestasjon til din elbil
Solceller
Vil solceller kunne være lønnsomt på vestlandet?
Varmeanlegg
Vi leverer alt innen elektrisk oppvarming.
Smarthusteknologi
Vi leverer komplette løsninger innen smarthusteknologi
Alarmsystemer
La Vestgar Elektro sikre hjemmet ditt mot alle farer.
Rull til toppen