Vestgar Elektro AS

Service bedrift

Internkontroll systemet

Brannvarsling og nødlys skal kontrolleres årlig i følge plan og bygningsloven.

Elektriske anlegg skal ha periodisk tilsyn i følge "Internkontroll forskriften" og NEK 400:2018.
Frekvensen for periodisk tilsyn må vurderes ut fra risiko og mulig skade omfang, dersom det oppstår en feil ved det elektriske anlegget.

Ta kontakt for pris.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift